Tarieven

Gietwater wordt alleen geleverd aan afnemers waar een meetinrichting is geplaatst. De afnemer geeft de gewenste aansluitcapaciteit aan.

Het tarief bestaat uit

  • Een vastrechtbedrag afhankelijk van de aansluitcapaciteit.
  • Een verbruiksbedrag afhankelijk van het aantal verbruikte kubieke meters.

 

  2019 2020
Normaal tarief
Vastrecht per aansluitcapaciteit 895,00 895,00
Verbruik per m³ 0,40 0,42
Kleinverbruik
Vastrecht per jaar 60,00  60,00
Verbruik per m³  0,75  0,77
Wijzigen aansluiting
Verkleinen capaciteit
(exclusief materialen)
330,00  330,00
Vergroten capaciteit
(exclusief materialen)
330,00 330,00
Incassoprocedure
Dringend betalingsverzoek 13,50 13,50
Laatste betalingsverzoek 19,50 19,50
Heraansluiting
(exclusief materialen)
100,00 100,00

De tarieven zijn exclusief belasting.

Algemene voorwaarden