WMD industriewater

WMD industriewater is de professionele partner voor complete ander waterdiensten op maat. WMD industriewater richt zich op optimalisatie van de industriële watervoorziening bij grootschalige waterverbruikers.

Industriewater

Veel bedrijven gebruiken dagelijks grote hoeveelheden water voor allerlei bedrijfsprocessen. Voor sommige processen is water met een afwijkende samenstelling vereist.

Ander water biedt een duurzame oplossing als alternatief voor drink- en grondwater.

WMD industriewater kan de zorg van uw waterhuishouding van bron tot afvalwaterverwerking overnemen. U kunt daarbij denken aan demiwater, proceswater en recycling.

Membraanfiltratie

Samenwerken

WMD industriewater bezit de expertise, kennis en slagvaardigheid om water op iedere gewenste kwaliteit te leveren tegen de laagst mogelijke kosten en met inzet van een breed scala aan technologieën.

Daarbij werken we samen met partijen zoals provincie, gemeenten en waterschappen.

Puurwaterfabriek en rwzi Emmen. Foto: Jan Sibon